Fngstrapporter September 2017

17-09-13 Bra fiske..

 Fisket är stabilt och det nappar väldigt bra just nu.. Flera turer med över 100 st abborrar/dag och väldigt bra medelvikt med några över kilot.  Bästa gäddturen gav 53 gäddor upp i båten och 45 st  gösar är bästa gösdagens resultat.. Så man kan säga att det är stabilt fiske just nu!
Välkomna på fiske i höst!

/Peter 0704337792